พรีออเดอร์

.

3,000 BAHT
3550 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release of popular voice actress Minori Chihara live held at Nippon Budokan in November 2014.
Special Feature / Bonus Track: complete edition of the special TV program for Minori Chihara (originally aired on the end of 2014) and video commentary (subject to change)

q select pid from dex_product where pid<>'2747' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17301,19313,21335,18555,23792,5350,5237,4210,23934,22494,18603,21700,2380,21019,22492,19702,23850,4975 Array ( [0] => 17301 [1] => 19313 [2] => 21335 [3] => 18555 [4] => 23792 [5] => 5350 [6] => 5237 [7] => 4210 [8] => 23934 [9] => 22494 [10] => 18603 [11] => 21700 [12] => 2380 [13] => 21019 [14] => 22492 [15] => 19702 [16] => 23850 [17] => 4975 )