พรีออเดอร์

.

1,200 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Third album release of Sayaka Sasaki including 14 titles such as "Break Blade" anime opening theme. Limited edition comes with music video, making of, and live bonus footage on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'2743' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10141,9776,6789,20546,3358,24147,22272,23290,12477,2388,10635,25027,23401,23756,479,24433,13034,24904 Array ( [0] => 10141 [1] => 9776 [2] => 6789 [3] => 20546 [4] => 3358 [5] => 24147 [6] => 22272 [7] => 23290 [8] => 12477 [9] => 2388 [10] => 10635 [11] => 25027 [12] => 23401 [13] => 23756 [14] => 479 [15] => 24433 [16] => 13034 [17] => 24904 )