พรีออเดอร์

.

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์

Features 5 new titles and mini drama.

q select pid from dex_product where pid<>'2741' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1382,14250,3326,2856,5246,6617,6250,1386,12865,12867,12864,3260,4221,11612,18978,1689,18975,8487 Array ( [0] => 1382 [1] => 14250 [2] => 3326 [3] => 2856 [4] => 5246 [5] => 6617 [6] => 6250 [7] => 1386 [8] => 12865 [9] => 12867 [10] => 12864 [11] => 3260 [12] => 4221 [13] => 11612 [14] => 18978 [15] => 1689 [16] => 18975 [17] => 8487 )