พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Third single release from Ayaka Ohashi is used as ending theme for "Comet Lucifer" anime series. Comes with music video and making of on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'2734' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9245,20298,2730,2750,12481,6589,3337,3295,1432,11343,22882,23854,2088,23418,22194,13732,1543,6506 Array ( [0] => 9245 [1] => 20298 [2] => 2730 [3] => 2750 [4] => 12481 [5] => 6589 [6] => 3337 [7] => 3295 [8] => 1432 [9] => 11343 [10] => 22882 [11] => 23854 [12] => 2088 [13] => 23418 [14] => 22194 [15] => 13732 [16] => 1543 [17] => 6506 )