สินค้าเหลือน้อย

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

250 BAHT
add to cart

High 8 cm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'2572' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4308,6732,4301,4312,12778,6983,4303,4307,3506,4310,4305,4304,5193,4309,2949,4302,7739,2567 Array ( [0] => 4308 [1] => 6732 [2] => 4301 [3] => 4312 [4] => 12778 [5] => 6983 [6] => 4303 [7] => 4307 [8] => 3506 [9] => 4310 [10] => 4305 [11] => 4304 [12] => 5193 [13] => 4309 [14] => 2949 [15] => 4302 [16] => 7739 [17] => 2567 )