สินค้าเหลือน้อย

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

280 BAHT
add to cart

High : 8 cms.

/
q select pid from dex_product where pid<>'2571' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4308,7739,4943,6983,2949,4929,2572,2567,4309,4344,4306,4303,4302,4313,2568,3506,6732,2565 Array ( [0] => 4308 [1] => 7739 [2] => 4943 [3] => 6983 [4] => 2949 [5] => 4929 [6] => 2572 [7] => 2567 [8] => 4309 [9] => 4344 [10] => 4306 [11] => 4303 [12] => 4302 [13] => 4313 [14] => 2568 [15] => 3506 [16] => 6732 [17] => 2565 )