สินค้าหมด

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

576 BAHT
720 BAHT

Contain 12 packs (1 pack = 2 medals)

/
q select pid from dex_product where pid<>'2568' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2949,4344,4306,6983,2571,2575,4307,4302,4929,4310,2572,4304,4303,5193,2565,6732,4308,4312 Array ( [0] => 2949 [1] => 4344 [2] => 4306 [3] => 6983 [4] => 2571 [5] => 2575 [6] => 4307 [7] => 4302 [8] => 4929 [9] => 4310 [10] => 2572 [11] => 4304 [12] => 4303 [13] => 5193 [14] => 2565 [15] => 6732 [16] => 4308 [17] => 4312 )