สินค้าหมด

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

576 BAHT
720 BAHT

Contain 12 packs (1 pack = 2 medals)

/
q select pid from dex_product where pid<>'2568' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4307,3506,4344,4304,2572,2949,4305,6732,2575,7739,4312,5193,4310,12778,6983,2571,4302,4303 Array ( [0] => 4307 [1] => 3506 [2] => 4344 [3] => 4304 [4] => 2572 [5] => 2949 [6] => 4305 [7] => 6732 [8] => 2575 [9] => 7739 [10] => 4312 [11] => 5193 [12] => 4310 [13] => 12778 [14] => 6983 [15] => 2571 [16] => 4302 [17] => 4303 )