สินค้าหมด

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

576 BAHT
720 BAHT

Contain 12 pack (1 pack = 2 medal)

/
q select pid from dex_product where pid<>'2567' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4929,4305,12778,4303,2565,4309,4307,4313,4344,4308,4306,2571,4943,2568,6983,4302,2575,4310 Array ( [0] => 4929 [1] => 4305 [2] => 12778 [3] => 4303 [4] => 2565 [5] => 4309 [6] => 4307 [7] => 4313 [8] => 4344 [9] => 4308 [10] => 4306 [11] => 2571 [12] => 4943 [13] => 2568 [14] => 6983 [15] => 4302 [16] => 2575 [17] => 4310 )