สินค้าหมด

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

576 BAHT
720 BAHT

Contain 12 pack (1 pack = 2 medal)

/
q select pid from dex_product where pid<>'2567' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2949,4309,6732,4307,4305,2571,12778,4943,2572,4310,7739,4313,4306,4344,4303,4304,4301,5193 Array ( [0] => 2949 [1] => 4309 [2] => 6732 [3] => 4307 [4] => 4305 [5] => 2571 [6] => 12778 [7] => 4943 [8] => 2572 [9] => 4310 [10] => 7739 [11] => 4313 [12] => 4306 [13] => 4344 [14] => 4303 [15] => 4304 [16] => 4301 [17] => 5193 )