พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Outro theme release to TV anime ULTRAMAN airing from April 2020 by Void_Chords-- a unit formed by composer, Ryo Takahashi. Having Ryohei from Unlimited tone and Foggy-D from ONE III NOTES as guest vocals, Void_Chords adds dimension to "ULTRAMAN" with their new song. Includes title track, coupling track, and instrumentals. Comes with illustrated obi packaging.

q select pid from dex_product where pid<>'25252' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4042,6274,12827,25111,20786,20583,8280,7453,23014,10456,7903,8403,24679,14610,8943,20548,7237,9213 Array ( [0] => 4042 [1] => 6274 [2] => 12827 [3] => 25111 [4] => 20786 [5] => 20583 [6] => 8280 [7] => 7453 [8] => 23014 [9] => 10456 [10] => 7903 [11] => 8403 [12] => 24679 [13] => 14610 [14] => 8943 [15] => 20548 [16] => 7237 [17] => 9213 )