พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กันยายน 2020

1,640 BAHT
พรีออเดอร์

Mankind's Last Male Master

From the popular smartphone game "Fate/Grand Order" comes a Nendoroid of the male protagonist dressed in the default "Mystic Code: Chaldea" outfit! He comes with three face plates including a confident standard expression, a cheerful smiling expression as well as his "Riyo" face along special front hair parts from the "Learning with Manga! Fate/Grand Order" webcomic series viewable on the official website.

Right hand parts with command seals, a Proof of Hero, Dragon Fang, 3 Mana Prisms and a Holy Grail are included as optional parts. Have fun posing him with your Servant Nendoroids! Be sure to add him to your collection!

 

Specifications

- Painted ABS&PVC non-scale articulated figure with stand included.

- Approximately 100mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'25251' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15271,16944,24300,19894,12368,14270,12384,19281,14265,25136,19909,16655,23379,23791,22788,16943,19278,12378 Array ( [0] => 15271 [1] => 16944 [2] => 24300 [3] => 19894 [4] => 12368 [5] => 14270 [6] => 12384 [7] => 19281 [8] => 14265 [9] => 25136 [10] => 19909 [11] => 16655 [12] => 23379 [13] => 23791 [14] => 22788 [15] => 16943 [16] => 19278 [17] => 12378 )