พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กันยายน 2021

1,370 BAHT
พรีออเดอร์

Mankind's Last Female Master

From the popular smartphone game "Fate/Grand Order" comes a Nendoroid of the female protagonist dressed in the default "Mystic Code: Chaldea" outfit! She comes with two face plates including a gentle smiling expression and a confident combat expression.

Right hand parts with command seals, Instant Enhancement effect parts and three Saint Quartz stones are included as optional parts. Have fun posing her with your Servant Nendoroids! Be sure to add her to your collection!

*Please note that this is not a rerelease of the previously released Nendoroid Gudako, but a new, alternate edition.

 

Specifications

- Painted ABS&PVC non-scale articulated figure with stand included.

- Approximately 100mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'25250' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12078,16954,11431,14274,24117,24428,15259,14972,15251,14942,15231,5910,15285,16666,20097,17158,16649,21316 Array ( [0] => 12078 [1] => 16954 [2] => 11431 [3] => 14274 [4] => 24117 [5] => 24428 [6] => 15259 [7] => 14972 [8] => 15251 [9] => 14942 [10] => 15231 [11] => 5910 [12] => 15285 [13] => 16666 [14] => 20097 [15] => 17158 [16] => 16649 [17] => 21316 )