พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กันยายน 2020

1,780 BAHT
พรีออเดอร์

Got a Nendoroid for you. From one porter to another.

From KOJIMA PRODUCTIONS' internationally popular game "DEATH STRANDING" comes a Nendoroid of Sam Porter Bridges! The Nendoroid is fully articulated and features detailed recreations of Sam's equipment from the game. With the use of special modeling techniques, a tiny version of BB has also been faithfully recreated within Sam's BB Pod.

Two kinds of cargo cases are included, and can be displayed loaded onto Sam's back, attached to his suit or held in his hands. Sam's ever-important Odradek Terrain Scanner features several points of articulation, allowing you to easily change its position to match his pose. He can also be posed holding a Cryptobiote, allowing you to recreate scenes of him restoring his blood gauge while out on a delivery. Be sure to add the palm-sized porter to your collection!

 

Specifications

- Painted ABS&PVC non-scale fully articulated figure with stand included.

- Approximately 100mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'25248' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2867,15771,19312,13736,23301,10154,23843,24706,23291,22830,17647,4847,3123,5672,5621,25091,24323,2870 Array ( [0] => 2867 [1] => 15771 [2] => 19312 [3] => 13736 [4] => 23301 [5] => 10154 [6] => 23843 [7] => 24706 [8] => 23291 [9] => 22830 [10] => 17647 [11] => 4847 [12] => 3123 [13] => 5672 [14] => 5621 [15] => 25091 [16] => 24323 [17] => 2870 )