พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ เมษายน 2020

1,920 BAHT
พรีออเดอร์

Product : HiFuMi Shobo

Specifications
8 Packs/Box
Size: 90 x 95mm
Material: Acrylic
Details
Assorted according to the maker's rate from 8 types.

Lineup:
-Eripiyo
-Maina Ichii
-Reo Igarashi
-Sorane Matsuyama
-Maki Hakata
-Yumeri Mizumori
-Yuuka Teramori
-Aya Yokota

q select pid from dex_product where pid<>'25239' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22981,22121,6657,5450,19055,25176,6477,480,10780,11672,24689,6073,8642,1338,9233,21248,18132,3341 Array ( [0] => 22981 [1] => 22121 [2] => 6657 [3] => 5450 [4] => 19055 [5] => 25176 [6] => 6477 [7] => 480 [8] => 10780 [9] => 11672 [10] => 24689 [11] => 6073 [12] => 8642 [13] => 1338 [14] => 9233 [15] => 21248 [16] => 18132 [17] => 3341 )