พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ พฤษภาคม 2021

300 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Size: Approx. H160mm x W60mm x D3mm
Material: Acrylic, Adhesive tape type etc.

q select pid from dex_product where pid<>'25236' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18758,13247,22959,17343,25225,22948,23116,23564,16779,12495,13783,18783,18741,23617,18730,20132,24648,18742 Array ( [0] => 18758 [1] => 13247 [2] => 22959 [3] => 17343 [4] => 25225 [5] => 22948 [6] => 23116 [7] => 23564 [8] => 16779 [9] => 12495 [10] => 13783 [11] => 18783 [12] => 18741 [13] => 23617 [14] => 18730 [15] => 20132 [16] => 24648 [17] => 18742 )