พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ พฤษภาคม 2021

260 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Size: Approx. H50 x W40 x D3mm
Material: PP

q select pid from dex_product where pid<>'25235' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20136,18779,18752,13251,23361,13252,22953,18762,23116,25221,13576,20132,22960,22951,15467,21410,18721,17339 Array ( [0] => 20136 [1] => 18779 [2] => 18752 [3] => 13251 [4] => 23361 [5] => 13252 [6] => 22953 [7] => 18762 [8] => 23116 [9] => 25221 [10] => 13576 [11] => 20132 [12] => 22960 [13] => 22951 [14] => 15467 [15] => 21410 [16] => 18721 [17] => 17339 )