พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ พฤษภาคม 2021

240 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Size: Approx. H90 x W85 x D3mm
Material: Acrylic, Metal

q select pid from dex_product where pid<>'25234' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22961,15465,20134,17334,22949,16780,18751,25224,25222,18725,17214,17345,18739,20895,14940,16782,18761,18783 Array ( [0] => 22961 [1] => 15465 [2] => 20134 [3] => 17334 [4] => 22949 [5] => 16780 [6] => 18751 [7] => 25224 [8] => 25222 [9] => 18725 [10] => 17214 [11] => 17345 [12] => 18739 [13] => 20895 [14] => 14940 [15] => 16782 [16] => 18761 [17] => 18783 )