พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ พฤษภาคม 2021

385 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Size: Approx. H115mm x W70mm x 3mm
Material: Acrylic

q select pid from dex_product where pid<>'25233' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22957,20928,22959,25232,20895,17338,25277,22079,15465,20890,19453,25225,13251,17337,18762,13246,22954,24143 Array ( [0] => 22957 [1] => 20928 [2] => 22959 [3] => 25232 [4] => 20895 [5] => 17338 [6] => 25277 [7] => 22079 [8] => 15465 [9] => 20890 [10] => 19453 [11] => 25225 [12] => 13251 [13] => 17337 [14] => 18762 [15] => 13246 [16] => 22954 [17] => 24143 )