พรีออเดอร์

9,350 BAHT
10400 BAHT
พรีออเดอร์

Sixth live tour of MILLIONSTARS "THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 6thLIVE TOUR UNI-ON@IR!!!!" individually performed by each type released on Blu-ray. This is a complete edition including five Blu-ray discs. Further details will be updated.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary, making-of

q select pid from dex_product where pid<>'25209' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23635,9766,14447,17431,17426,17432,18214,25042,1396,21342,12866,20694,18971,18216,15544,25207,1397,23417 Array ( [0] => 23635 [1] => 9766 [2] => 14447 [3] => 17431 [4] => 17426 [5] => 17432 [6] => 18214 [7] => 25042 [8] => 1396 [9] => 21342 [10] => 12866 [11] => 20694 [12] => 18971 [13] => 18216 [14] => 15544 [15] => 25207 [16] => 1397 [17] => 23417 )