พรีออเดอร์

3,250 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release of "THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 6thLIVE UNI-ON@IR!!!! SPECIAL" held on Sep. 21, 2019 at Saitama Super Arena. Double disc Blu-ray set featuring footage of Day 1.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary

q select pid from dex_product where pid<>'25207' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23397,17433,23855,1389,20764,1765,14443,17423,25208,23635,14445,21325,17427,1391,23417,19535,11007,18972 Array ( [0] => 23397 [1] => 17433 [2] => 23855 [3] => 1389 [4] => 20764 [5] => 1765 [6] => 14443 [7] => 17423 [8] => 25208 [9] => 23635 [10] => 14445 [11] => 21325 [12] => 17427 [13] => 1391 [14] => 23417 [15] => 19535 [16] => 11007 [17] => 18972 )