พรีออเดอร์

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'25200' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16165,23565,12476,24574,10169,23743,20696,3532,24277,20786,6629,14785,2852,2870,15828,8104,2683,15960 Array ( [0] => 16165 [1] => 23565 [2] => 12476 [3] => 24574 [4] => 10169 [5] => 23743 [6] => 20696 [7] => 3532 [8] => 24277 [9] => 20786 [10] => 6629 [11] => 14785 [12] => 2852 [13] => 2870 [14] => 15828 [15] => 8104 [16] => 2683 [17] => 15960 )