พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Original soundtrack to TV anime "Hatena Illusion" scheduled to premiere in Jan. 2020. Music composed by Kenichi Kudoda who contributed music for TV anime "Kira Kira Happy Hirake! Cocotama" and game "Yumeiro Cast". Includes background tracks and intro theme by Liyuu, and outro theme by Aina Suzuki in TV length. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'25196' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20555,20287,16504,10084,8641,12482,19751,1494,24317,9146,12970,23646,4188,18519,8389,5913,9929,20929 Array ( [0] => 20555 [1] => 20287 [2] => 16504 [3] => 10084 [4] => 8641 [5] => 12482 [6] => 19751 [7] => 1494 [8] => 24317 [9] => 9146 [10] => 12970 [11] => 23646 [12] => 4188 [13] => 18519 [14] => 8389 [15] => 5913 [16] => 9929 [17] => 20929 )