พรีออเดอร์จำกัด

1,100 BAHT
1250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'25195' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23814,16505,1566,5047,10036,480,6263,25084,24115,9776,4422,10848,6799,23419,20584,14608,13105,20130 Array ( [0] => 23814 [1] => 16505 [2] => 1566 [3] => 5047 [4] => 10036 [5] => 480 [6] => 6263 [7] => 25084 [8] => 24115 [9] => 9776 [10] => 4422 [11] => 10848 [12] => 6799 [13] => 23419 [14] => 20584 [15] => 14608 [16] => 13105 [17] => 20130 )