พรีออเดอร์

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'25194' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24771,1582,2848,3627,2385,16367,10444,23854,4765,6989,21913,14531,4210,25243,2823,24149,17760,24667 Array ( [0] => 24771 [1] => 1582 [2] => 2848 [3] => 3627 [4] => 2385 [5] => 16367 [6] => 10444 [7] => 23854 [8] => 4765 [9] => 6989 [10] => 21913 [11] => 14531 [12] => 4210 [13] => 25243 [14] => 2823 [15] => 24149 [16] => 17760 [17] => 24667 )