มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'25167' and ( pcharacter='267' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16284,24820,17524,23890,20582,18375,22782,24821,24672,5080,16228,24448,14059,20581,17526,14057,24659,17525 Array ( [0] => 16284 [1] => 24820 [2] => 17524 [3] => 23890 [4] => 20582 [5] => 18375 [6] => 22782 [7] => 24821 [8] => 24672 [9] => 5080 [10] => 16228 [11] => 24448 [12] => 14059 [13] => 20581 [14] => 17526 [15] => 14057 [16] => 24659 [17] => 17525 )