สินค้าเหลือน้อย

8,700 BAHT
add to cart


VOCALOID 1/7 SCALE PRE-PAINTED FIGURE: HATSUNE MIKU MIKU WITH YOU 2018 VER.

Features

  • 1/7 Scale Pre-Painted Figure
  • Material: PVC and ABS
  • Height: approx. 230mm (up to head)
  • Illustrator: SanmuYYB
  • Painwork: Hinokiya
  • Sculptor: Design Coco Curve
  • Limited availability
  • Actual product may differ from photos.

q select pid from dex_product where pid<>'25103' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22476,7832,15444,13494,17276,13492,24996,1699,23946,16501,20264,6308,13490,20889,2194,3983,11126,21522 Array ( [0] => 22476 [1] => 7832 [2] => 15444 [3] => 13494 [4] => 17276 [5] => 13492 [6] => 24996 [7] => 1699 [8] => 23946 [9] => 16501 [10] => 20264 [11] => 6308 [12] => 13490 [13] => 20889 [14] => 2194 [15] => 3983 [16] => 11126 [17] => 21522 )