สินค้าเหลือน้อย

8,700 BAHT
add to cart

Character Vocal Series 01: Hatsune Miku FURYU Corporation Hatsune Miku Magical Mirai 2018 Ver.Painted 1/7th scale ABS&PVC figure with stand included. Approximately 240mm in height.

Item Code : FR95112
Character Vocal Series 01: Hatsune Miku
illustration by Mika Pikazo ©

q select pid from dex_product where pid<>'25101' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17268,5889,11924,16042,7832,8098,21216,24867,9686,22476,22363,17488,2915,20880,3982,5823,16638,4374 Array ( [0] => 17268 [1] => 5889 [2] => 11924 [3] => 16042 [4] => 7832 [5] => 8098 [6] => 21216 [7] => 24867 [8] => 9686 [9] => 22476 [10] => 22363 [11] => 17488 [12] => 2915 [13] => 20880 [14] => 3982 [15] => 5823 [16] => 16638 [17] => 4374 )