พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ มิถุนายน 2020

2,280 BAHT
พรีออเดอร์

Attached armed: beam rifle / beam saber / beam rotor

---------------------------------------------

1/100 scale assembly plastic model

Target age: 15 years or older

Product material: PS / PET

・ No adhesive is used for assembly

---------------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'24964' and ( pcharacter='152' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5709,20156,18660,9271,9604,21208,4238,13643,24342,20155,6233,10316,4295,20154,23455,1712,4289 Array ( [0] => 5709 [1] => 20156 [2] => 18660 [3] => 9271 [4] => 9604 [5] => 21208 [6] => 4238 [7] => 13643 [8] => 24342 [9] => 20155 [10] => 6233 [11] => 10316 [12] => 4295 [13] => 20154 [14] => 23455 [15] => 1712 [16] => 4289 )