พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 20 มีนาคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ เมษายน 2020

480 BAHT
พรีออเดอร์

Made in China
Material : Paper / tin plate / PET
Size : Diameter 44 mm
PKG : Paper + OPP Bag

q select pid from dex_product where pid<>'24962' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11125,1227,13985,22372,22721,22972,4451,22507,23864,24212,9741,1253,2785,2513,2593,23090,3459,4596 Array ( [0] => 11125 [1] => 1227 [2] => 13985 [3] => 22372 [4] => 22721 [5] => 22972 [6] => 4451 [7] => 22507 [8] => 23864 [9] => 24212 [10] => 9741 [11] => 1253 [12] => 2785 [13] => 2513 [14] => 2593 [15] => 23090 [16] => 3459 [17] => 4596 )