พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 เมษายน 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้า สิงหาคม 2019

15,000 BAHT
พรีออเดอร์

【Set content】
・ Figure (Ape Baby & Super Saiyan 4 Son Goku)
・ Pedestal

[Product material]
・ PVC

[Product size]
・ Ape: 35cm
・ Super Saiyan 4 Son Goku: 9cm

[Target age]
・ Over 15 years old

q select pid from dex_product where pid<>'24961' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10061,19161,21275,18138,10655,21540,15697,4755,14735,18354,6568,13390,23681,18735,3210,23007,19431,19416 Array ( [0] => 10061 [1] => 19161 [2] => 21275 [3] => 18138 [4] => 10655 [5] => 21540 [6] => 15697 [7] => 4755 [8] => 14735 [9] => 18354 [10] => 6568 [11] => 13390 [12] => 23681 [13] => 18735 [14] => 3210 [15] => 23007 [16] => 19431 [17] => 19416 )