มีสินค้า

260 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24956' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21126,23169,24490,21567,24957,23450,23591,23168,23449,21129,23592,23516,21128,23451,21565,21125,23171,21566 Array ( [0] => 21126 [1] => 23169 [2] => 24490 [3] => 21567 [4] => 24957 [5] => 23450 [6] => 23591 [7] => 23168 [8] => 23449 [9] => 21129 [10] => 23592 [11] => 23516 [12] => 21128 [13] => 23451 [14] => 21565 [15] => 21125 [16] => 23171 [17] => 21566 )