มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24955' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21126,23592,23171,21565,24956,23169,24957,23168,21567,24491,21125,24492,23450,24490,21566,23451,21129,21124 Array ( [0] => 21126 [1] => 23592 [2] => 23171 [3] => 21565 [4] => 24956 [5] => 23169 [6] => 24957 [7] => 23168 [8] => 21567 [9] => 24491 [10] => 21125 [11] => 24492 [12] => 23450 [13] => 24490 [14] => 21566 [15] => 23451 [16] => 21129 [17] => 21124 )