พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork. Details will be updated.

q select pid from dex_product where pid<>'24951' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20188,14478,17431,1763,17424,15544,14443,13720,17848,17434,24949,20765,14444,20767,1397,20999,10153,18214 Array ( [0] => 20188 [1] => 14478 [2] => 17431 [3] => 1763 [4] => 17424 [5] => 15544 [6] => 14443 [7] => 13720 [8] => 17848 [9] => 17434 [10] => 24949 [11] => 20765 [12] => 14444 [13] => 20767 [14] => 1397 [15] => 20999 [16] => 10153 [17] => 18214 )