มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24925' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14433,15301,20283,21898,22809,23275,12944,15843,12412,19296,12945,12420,23429,23273,23129,19291,15305,16678 Array ( [0] => 14433 [1] => 15301 [2] => 20283 [3] => 21898 [4] => 22809 [5] => 23275 [6] => 12944 [7] => 15843 [8] => 12412 [9] => 19296 [10] => 12945 [11] => 12420 [12] => 23429 [13] => 23273 [14] => 23129 [15] => 19291 [16] => 15305 [17] => 16678 )