มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24924' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16975,21007,13960,13909,20567,8022,4403,19829,5121,10423,11078,22255,16226,8126,8955,24378,21290,9442 Array ( [0] => 16975 [1] => 21007 [2] => 13960 [3] => 13909 [4] => 20567 [5] => 8022 [6] => 4403 [7] => 19829 [8] => 5121 [9] => 10423 [10] => 11078 [11] => 22255 [12] => 16226 [13] => 8126 [14] => 8955 [15] => 24378 [16] => 21290 [17] => 9442 )