มีสินค้า

810 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24923' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21821,8550,3858,9286,9322,11521,4544,984,23491,10016,9256,5079,4111,23438,18702,5013,22331,6854 Array ( [0] => 21821 [1] => 8550 [2] => 3858 [3] => 9286 [4] => 9322 [5] => 11521 [6] => 4544 [7] => 984 [8] => 23491 [9] => 10016 [10] => 9256 [11] => 5079 [12] => 4111 [13] => 23438 [14] => 18702 [15] => 5013 [16] => 22331 [17] => 6854 )