มีสินค้า

340 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24921' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8611,3097,21440,5712,14711,10297,13057,8615,20818,8855,10296,11521,22553,11517,9483,16151,7472,17933 Array ( [0] => 8611 [1] => 3097 [2] => 21440 [3] => 5712 [4] => 14711 [5] => 10297 [6] => 13057 [7] => 8615 [8] => 20818 [9] => 8855 [10] => 10296 [11] => 11521 [12] => 22553 [13] => 11517 [14] => 9483 [15] => 16151 [16] => 7472 [17] => 17933 )