มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24917' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24255,23981,24920,23876,24934,24541,23874,24981,24544,24918,23684,24980,24652,24654,24254,24539,24502,23980 Array ( [0] => 24255 [1] => 23981 [2] => 24920 [3] => 23876 [4] => 24934 [5] => 24541 [6] => 23874 [7] => 24981 [8] => 24544 [9] => 24918 [10] => 23684 [11] => 24980 [12] => 24652 [13] => 24654 [14] => 24254 [15] => 24539 [16] => 24502 [17] => 23980 )