สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24915' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9593,4799,783,11587,10326,9090,13240,4863,10533,790,4790,4261,789,791,5976,23058,1622,4262 Array ( [0] => 9593 [1] => 4799 [2] => 783 [3] => 11587 [4] => 10326 [5] => 9090 [6] => 13240 [7] => 4863 [8] => 10533 [9] => 790 [10] => 4790 [11] => 4261 [12] => 789 [13] => 791 [14] => 5976 [15] => 23058 [16] => 1622 [17] => 4262 )