มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24902' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7802,11928,6942,5068,8168,5522,24895,14217,8508,14221,5299,7387,16161,7796,24896,14220,17185,5134 Array ( [0] => 7802 [1] => 11928 [2] => 6942 [3] => 5068 [4] => 8168 [5] => 5522 [6] => 24895 [7] => 14217 [8] => 8508 [9] => 14221 [10] => 5299 [11] => 7387 [12] => 16161 [13] => 7796 [14] => 24896 [15] => 14220 [16] => 17185 [17] => 5134 )