มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24902' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6831,14221,24900,14218,7800,24897,14222,24885,6108,12745,10079,5137,11897,7798,24899,7387,8945,11927 Array ( [0] => 6831 [1] => 14221 [2] => 24900 [3] => 14218 [4] => 7800 [5] => 24897 [6] => 14222 [7] => 24885 [8] => 6108 [9] => 12745 [10] => 10079 [11] => 5137 [12] => 11897 [13] => 7798 [14] => 24899 [15] => 7387 [16] => 8945 [17] => 11927 )