มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24901' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17185,14222,7800,24900,11928,24885,11780,24895,7801,24899,8431,24897,11897,13058,11927,12745,5137,24896 Array ( [0] => 17185 [1] => 14222 [2] => 7800 [3] => 24900 [4] => 11928 [5] => 24885 [6] => 11780 [7] => 24895 [8] => 7801 [9] => 24899 [10] => 8431 [11] => 24897 [12] => 11897 [13] => 13058 [14] => 11927 [15] => 12745 [16] => 5137 [17] => 24896 )