มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24899' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11898,12840,14217,5137,5134,11000,7362,7387,24900,14218,24896,6942,13058,7802,7797,8431,24897,10237 Array ( [0] => 11898 [1] => 12840 [2] => 14217 [3] => 5137 [4] => 5134 [5] => 11000 [6] => 7362 [7] => 7387 [8] => 24900 [9] => 14218 [10] => 24896 [11] => 6942 [12] => 13058 [13] => 7802 [14] => 7797 [15] => 8431 [16] => 24897 [17] => 10237 )