มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24897' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7800,7797,24900,11780,6108,7458,5138,10079,11898,4881,7802,6831,24224,11927,12745,24884,5136,14219 Array ( [0] => 7800 [1] => 7797 [2] => 24900 [3] => 11780 [4] => 6108 [5] => 7458 [6] => 5138 [7] => 10079 [8] => 11898 [9] => 4881 [10] => 7802 [11] => 6831 [12] => 24224 [13] => 11927 [14] => 12745 [15] => 24884 [16] => 5136 [17] => 14219 )