มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24896' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10079,24900,5138,14221,14222,24884,24899,7802,6831,14219,8305,7797,5068,8429,7801,24897,12840,21375 Array ( [0] => 10079 [1] => 24900 [2] => 5138 [3] => 14221 [4] => 14222 [5] => 24884 [6] => 24899 [7] => 7802 [8] => 6831 [9] => 14219 [10] => 8305 [11] => 7797 [12] => 5068 [13] => 8429 [14] => 7801 [15] => 24897 [16] => 12840 [17] => 21375 )