มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24895' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13058,5135,7798,14222,7800,14218,10079,5134,8431,5068,8508,11897,24897,24884,16161,8430,24901,4881 Array ( [0] => 13058 [1] => 5135 [2] => 7798 [3] => 14222 [4] => 7800 [5] => 14218 [6] => 10079 [7] => 5134 [8] => 8431 [9] => 5068 [10] => 8508 [11] => 11897 [12] => 24897 [13] => 24884 [14] => 16161 [15] => 8430 [16] => 24901 [17] => 4881 )