มีสินค้า

สินค้าสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้

149 BAHT
add to cart

สินค้าสุ่มจากชุด ไม่สามารถเลือกแบบได้

q select pid from dex_product where pid<>'24867' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22675,5889,24260,19024,6873,23548,18621,13494,3451,4049,20885,12003,22476,6565,20878,1699,12200,20504 Array ( [0] => 22675 [1] => 5889 [2] => 24260 [3] => 19024 [4] => 6873 [5] => 23548 [6] => 18621 [7] => 13494 [8] => 3451 [9] => 4049 [10] => 20885 [11] => 12003 [12] => 22476 [13] => 6565 [14] => 20878 [15] => 1699 [16] => 12200 [17] => 20504 )