พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24859' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10041,23709,1309,20308,2756,24276,9123,5780,3423,20930,21665,24680,21698,15559,22848,14612,22622,12467 Array ( [0] => 10041 [1] => 23709 [2] => 1309 [3] => 20308 [4] => 2756 [5] => 24276 [6] => 9123 [7] => 5780 [8] => 3423 [9] => 20930 [10] => 21665 [11] => 24680 [12] => 21698 [13] => 15559 [14] => 22848 [15] => 14612 [16] => 22622 [17] => 12467 )