พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24859' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11763,1568,24779,15960,3642,3197,2675,4927,12972,25048,23013,1875,9237,3017,20118,9419,23942,11987 Array ( [0] => 11763 [1] => 1568 [2] => 24779 [3] => 15960 [4] => 3642 [5] => 3197 [6] => 2675 [7] => 4927 [8] => 12972 [9] => 25048 [10] => 23013 [11] => 1875 [12] => 9237 [13] => 3017 [14] => 20118 [15] => 9419 [16] => 23942 [17] => 11987 )