พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE --a new CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". The theme for Vol. 12 is the UK. Includes one new location-themed track and one common track throughout the "WORLD TRE@SURE" series. Includes two tracks and one instrumental track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24855' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11099,24521,22573,19131,11547,20182,21790,22574,1335,20180,11549,24071,15785,19135,10139,11554,13203,11555 Array ( [0] => 11099 [1] => 24521 [2] => 22573 [3] => 19131 [4] => 11547 [5] => 20182 [6] => 21790 [7] => 22574 [8] => 1335 [9] => 20180 [10] => 11549 [11] => 24071 [12] => 15785 [13] => 19135 [14] => 10139 [15] => 11554 [16] => 13203 [17] => 11555 )