สินค้าเหลือน้อย

©2014 DMM.com/KADOKAWA GAMES all Rights Reserved.

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2485' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18845,16864,12613,12921,18850,2484,16870,8803,20206,5436,17228,12614,20332,20326,6307,16865,2525,23096 Array ( [0] => 18845 [1] => 16864 [2] => 12613 [3] => 12921 [4] => 18850 [5] => 2484 [6] => 16870 [7] => 8803 [8] => 20206 [9] => 5436 [10] => 17228 [11] => 12614 [12] => 20332 [13] => 20326 [14] => 6307 [15] => 16865 [16] => 2525 [17] => 23096 )